EZERSZEG ÉPÍTŐIPARI SZÖVETKEZET

Szociális szövetkezet

Az Ezerszeg Szociális Szövetkezetet Felsőegerszeg Község Önkormányzata, valamint 6 természetes személy hozta létre azzal a céllal, hogy egy piaci rés kiaknázásával egy működőképes építőipari vállalkozást indítsanak, melyben munkahelyeket teremtenek hátrányos helyzetben lévő, álláskeresők, közfoglalkoztatottak részére.

A szövetkezeti forma kiemelt lehetőséget ad arra, hogy a község társadalmi-gazdasági tevékenységei egymással összhangban valósuljanak meg, hiszen munkavállalóink egyben a szövetkezet tagjaivá is válhatnak, ezáltal tulajdonosként sokkal könnyebben azonosulnak a vállalkozással, illetve részesednek a közösen elért eredményekből, ezzel is tovább erősítve a köztük lévő együttműködést.

Céljaink

Szervezetünk küldetése, hogy a szociális szövetkezeti formában összekapcsolt tagok együttműködése lehetőséget teremtsen önfenntartóvá válásuk megalapozására, és a személyes fejlődésükön keresztül a közjó építésére. Szervezetünk célja, hogy megrendelőinket segítsük céljaik elérésében kivitelezői munkáink révén.

Részletek
Részletek
Részletek

Szolgáltatásaink

Épületek és homlokzatok
felújítása

Bérvakolás,
Betonozás

Építési és beépítési munkák

Kisebb kőműves munkák

Jelenlegi projektjeink

Célunk a foglalkoztatás bővítése a helyi szükségletek kielégítésére, helyi piaci igényekre fókuszáló tevékenységgel.

A Fókuszban az önkormányzati támogatással rendelkező szociális szövetkezetek támogatási pályázat fő célja egy 36 hónapos, helyi adottságokra és erőforrásokra épülő foglalkoztatási és beruházási program megvalósítása. További célunk a foglalkoztatás bővítése a helyi szükségletek kielégítésére, helyi piaci igényekre fókuszáló tevékenységgel, illetve tevékenység bővítéssel, különös hangsúlyt fektetve a hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktívak újbóli munkába állására, ezért projektünkben 7+1 új, fenntartható munkahely létrehozását célozzuk meg.

tech-head-left

A projektünk keretében célunk, hogy létrejöjjön egy olyan piaci alapokon álló szövetkezet, amely építőipari feladatok ellátására szakosodik. A szövetkezet munkavállalói a projekt során, majd az azt követő időszakban gépi vakolási munkálatokat, állványról elvégezhető külső tatarozási feladatokat fognak ellátni. Emellett fontos kiemelni, hogy szociális tevékenységük során a környék elhagyatott házait kívánják felújítani, amelynek eredményeként a folymatosan elnéptelenedő, gazdaságilag leszakadó térségben vonzó ingatlanok kialakításával nyújtsanak segítséget az önkományzat számára a lakosság visszatelepítésében. A szövetkezetünk fő célja az önszerveződés alapjaira és erejére építve, hosszú távú működés biztosítása a piacon életképes és versenyképes szolgáltatás nyújtásával.

Ennek eléréséhez szövetkezetünk rendkívül fontosnak tartja tagjainak képzését, egyrészt a munkavégzéshez szükséges tudással, másrészt a gazdasági, üzleti kompetenciával való felvértezését, továbbá azt, hogy lehetőséget teremtsen a tagok munkatapasztalatának növelésére, illetve egymás közt a tudás cseréjére.
Felsőegerszeg Község Önkormányzata nagyban támogatja a Szociális Szövetkezet munkáját, hiszen azon túl, hogy igyekszik szerepet vállalni a mukavállalás helyi koordinációjában, helyi beágyazottsága révén segít felkutatni a megrendeléseket a szociális szövetkezet számára.

Elérhetőségek

Ezerszeg Építőipari Szociális Szövetkezet
adószám: 25895023-2-02
Szervezet székhelye: 7370 Felsőegerszeg, Fő u. 15.
Ügyintézés helye:6720 Szeged, Dózsa György u. 3

Email: info@ezerszeg.eu